درخواست کاور و تنظیم موسیقی

این فرم هزینه تقریبی آهنگسازی و تنظیم یک ترک موسیقی را محاسبه میکند
معمولا بین 12 تا 15 بیت شعر
آهنگسازی روی ترانه, ماکت موسیقی
0
بدون حق فروش در سایت
اکسپورت wave تمام لایه های موزیک
اکسپورت MIDI تمام الگو ها و لایه های موزیک
مجموع تومان

    توسط
    تومان